Πόντιοι – Αρμένιοι – Ασσύριοι: Τρεις Γενοκτονίες, Ένας Θύτης (10-05-2009)