Επικοινωνία

Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος

Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας

Λ. Νίκης 1

Θεσσαλονίκη

Τ.Κ. 54224

Τηλ.: +302313054737

www.neolaia.poe.org.gr

e-mail: neolaia@poe.org.gr